Projektový den Markétina dopravní výchova

Markétina dopravní výchova

Dne 20. 1. 2020 jsme na naší škole v rámci podpory znalostí v oblasti dopravní výchovy přivítali pracovníky Týmu silniční bezpečnosti, kteří pro žáky ZŠ vytvořili projekt „Bezpečně na silnicích“.

Vzhledem k tomu, že všichni naši žáci jsou každodenními účastníky silničního provozu ať v roli chodce, cyklisty či spolujezdce v automobilu, je nutná dobrá znalost pravidel bezpečného chování v dopravě. Cílem projektu tedy je připomenout a zopakovat stávající znalosti, ale také předat žákům informace nové či aktualizované v oblasti zdravovědy a bezpečnosti v silničním provozu.

Součástí projektu je i to, že žáci si mohou své znalosti prověřit pomocí testu. Ten samostatně vyplňují na počítači a bezprostředně po vyhotovení získají hodnocení.

Děkujeme všem pracovníkům Týmu silniční bezpečnosti za kvalitně připravený projekt, který prověřil a rozšířil znalosti žáků v dopravní výchově.

foto zde

Mgr. Marcela Kaderová, metodik prevence
ZŠ a MŠ Toužim

 

Paměť a efektivní učení

Dne 17. ledna 2020 se žáci 2. – 5. ročníku naší školy zúčastnili 4 hodinového semináře
s názvem „Paměť a efektivní učení“ pod vedením lektora Ing. Aleše Procházky.

Žáci se seznámili s moderními poznatky o mozku a paměti a způsobech jejich využití pro snadnější učení. Naučili se paměťové techniky, lepší třídění informací, propojování a systematické ukládání do paměti. Získali vědomosti pro lepší využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení. Rozvíjeli tvořivost a kreativitu pro snadnější učení a řešení problémů. Dále získali informace pro lepší soustředění, uvolnění a relaxaci. Nejvíce jim byla dodána sebedůvěra, že se mohou naučit vše, co chtějí, a že učení může být i zábava.

Seminář byl rozdělený na čtyři části:

  1. Jak pracuje paměť (např. co ví věda o mozku a paměti, základní principy fungování paměti a mozku, jak si zlepšit zapamatování, co paměti prospívá, co ji škodí
  2. Typologie učícího stylu „Každý se učíme jinak“ (jaký jsem typ na učení, co mi učení usnadní, vhodné strategie učení)
  3. Paměťové techniky – mnemotechniky, postupy pro zapamatování velkých seznamů, čísel, nesourodých dat – technika spojování – paměťové cesty LOCI – akrostika, akronyma – techniky pro zapamatování čísel

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Procházkovi za krásné dopoledne, které bylo nabité informacemi, hrou a velkým zájmem všech účastníků semináře.
Mgr. Renáta Drechslerová

Adventní čtení 2019

Každé pondělí nový příběh, tvořeníčko na vánoční téma, radost v očích a očekávání splnění přání – to jsou chvíle, které nás už poněkolikáté provázejí prosincovými dny. Máme čas k zamyšlení nad uplynulým rokem, nad tím, komu a čím udělat radost a tak znásobit tu svou, nejcennější – radost z obdarování. Letošní adventní čtení nám hlídá velký sněhulák – podívejte se