Kladská a její krásy

Letos již podruhé jsme se zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu ,,MAP Karlovarsko II“
s názvem ,,Putování krajem živých vod“ v Kladské
u Mariánských Lázní. Než jsme ale dorazili na určené místo, měla naše průvodkyně paní Prchalová pro nás překvapení – Smraďocha!!! Být nazýván Smraďochem není
moc lichotivé. Náš Smraďoch je však hrdým nositelem svého označení, neboť není mnoho takových míst, kde byste mohli dopřát svým smyslům pocítit tajemství ukrytá
v hlubinách Země. Sirné plyny a oxid uhličitý, které zde unikají mezi zlomy rozpraskané zemské kůry můžete nejen cítit, ale také spatřit, jak probublávají v tůňkách plných různě zbarvených řas.

Naučná stezka v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny je umístěna v jednom z nejmalebnějších míst ve Slavkovském lese. Začíná u Domu přírody, kde jsme byli
na jaře a vede po dřevěném povalovém chodníku kolem rybníka Kladská, přechází silnici vedoucí do Pramenů a pokračuje po hrázi mezi rybníky Horní a Dolní Bahňák. Lesem se pak stezka vrací na parkoviště před loveckým zámečkem. Celá naučná stezka, na níž je instalováno 12 informačních cedulí, je dlouhá 2,4 km. Návštevníka seznamuje s historií vzniku osady a významnými přírodními fenomény. My jsme si tentokrát s sebou vzali keramickou hlínu, abychom si mohli udělat otisky stop zvířat, které jsou rozmístěny na povalovém chodníčku. Někdy nám dalo dost práce je najít, protože některé jsou už hodně setřelé, ale přesto jsme si jich přivezli plný košík. Díky informačním tabulím jsme také mohli zodpovědět většinu otázek, které pro nás naše paní učitelky spolu s průvodkyní paní Prchalovou připravily. Na závěr a jako vyhodnocení akce instalujeme výstavu jako poděkování všem, kteří pro nás takovéto výlety připravují.
foto zde

 

Schodoběh 2019

Že umíme běhat Ostrovem, to už naši čtenáři vědí. My ovšem umíme běhat i v Karlových Varech, a to dokonce do schodů a o závod. Druhé místo naší žákyně Gabriely Walterové je toho pádným důkazem. Běh to nebyl jednoduchý – přestože pořadatel schody řádně zametl, vlhko udělalo své a schody místy připomínaly spíše kluziště. Ale naši sportovci se nedali a závod úspěšně dokončili.Tímto jim blahopřejeme a doufáme, že i nadále budou naši školu tak vzorně reprezentovat.
foto zde

Orientační běh Ostrov 2019

Orientujete se v Ostrově? Naši žáci ano, a dokonce velmi, ale opravdu velmi dobře. Tým vyslaný letos na tuto již tradiční krajskou soutěž ve složení Milan Poprocký, Tadeáš Lipavský, Gábina Walterová a Míla Walter nenechali nikoho na pochybách, že jsou skutečnými přeborníky a posbírali od každé medaile jednu: Milan Poprocký za 3. místo, Míla Walter za 2. místo a Gábina Walterová za 1. místo. Upřímně jim blahopřejeme a držíme palce do další soutěže, kterou bude Schodoběh v Karlových Varech. foto zde