Adventní koncert

Letos nám Mikuláš přinesl netradiční dárek – 6. prosince jsme se zúčastnili adventního výchovného koncertu v tepelském klášteře. Petr Nouzovský hrál na violoncello a Jiří Lukeš na akordeon. Nejprve nás seznámili s historií svých nástrojů a s některými detaily jejich výroby, dozvěděli jsme se, že akordeon, kterému jsme říkali harmonika, je dechový nástroj, i když má klávesy, a že oba nástroje mohou hrát nejen díla klasické hudby, ale i jazz nebo taneční hudbu. Po koncertě nás průvodci ještě provedli po klášterních interiérech a vyprávěli nám o nich spoustu zajímavých věcí. Dárek od Mikuláše se nám moc líbil a moc mu za něj děkujeme.

Mléko není jenom mléko

Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu podporuje vzdělávání k udržitelnému rozvoji a uplatňování metod badatelské výuky na školách v Karlovarském kraji.
V rámci této činnosti nabízejí výukové programy, které tematicky souvisejí zejména se zemědělstvím. My jsme si vybrali program s názvem ,,Mléko není jenom mléko“. Nejprve jsme se seznámili se základními druhy zvířat, která se chovají pro mléko. Dozvěděli jsme se něco z historie chovu dojných zvířat a nárocích a podmínkách, ve kterých  se cítí dobře. Zjistili jsme, z čeho se mléko skládá, jaký význam má pro lidské zdraví a jaké výrobky se z něho dají vyrobit. Mohli jsme si vyzkoušet ruční dojení a pochopit, jak náročná byla práce těch, kteří dříve pracovali v kravínech. Zpracování mléka jsme si pak i názorně vyzkoušeli a domů jsme si odnesli vlastnoručně vyrobený domácí  sýr.
foto zde

Výtvarná soutěž

Podívejte se na jedny z mnoha výrobků žáků z naší školní družiny, s kterými se zúčastnili projektu ,,Výtvarná soutěž 2017″ vypsaného Karlovarským krajem
a společností EKO-KOM,a.s. Tématem byla květinová váza a materiálem jakýkoliv odpadový materiál. Soutěžní práce jsou k nahlédnutí v budově Karlovarského kraje.