Zaměstnanci

Personální složení

Vedení školy:
Ingrid Franková, PaedDr.          ředitelka školy

Marcela Kaderová, Mgr.            vedoucí učitelka ZŠ
Jitka Carvová                             vedoucí učitelka MŠ

Výchovný poradce a metodik prevence:
Marcela Kaderová, Mgr.           konzultace v pondělí ve 13.30 – 14.30h.,
nebo v jiném čase po dohodě s VP                          

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:
Alena Bahníková                       třídní učitelka        třída ZŠS

Marcela Kaderová, Mgr.           třídní učitelka        5.,7.,8.,9. r. ZŠ +ZŠS                       
Jiřina Dáňová, Mgr.                  třídní učitelka        3.,4., 5. r. ZŠ  
Renáta Drechslerová, Mgr.      třídní učitelka        1.,3. + 4. r. ZŠ + ZŠS
Lucie Veličová                           učitelka Aj
Renata Švecová                        vychovatelka ŠD
                     

Asistenti pedagoga:
Natálie Schrecková
Olga Suchánková
Renata Švecová
Růžena Vránová
Jana Křížová

Pedagogičtí pracovníci MŠ:
Jitka Carvová                             vedoucí učitelka
Olga Petrovičová                       učitelka
Jana Černá                                 chůva

Správní zaměstnanci:
Ing.
Svatava Peštová               administrativní pracovnice
 Zlatuše Bulínová                     uklízečka a pracovnice provozu MŠ
Natálie Schrecková                  uklízečka ZŠ