Cesta z města

V současných parných dnech přijde každému vhod osvěžení u vody. Kolem rybníků, koupališť a řek se shromažďují rozpálená těla a zaplňují každé volné místečko. Ale co původní obyvatelé těchto míst? Víme o nich něco kromě toho, že nás mohou kousnout, štípnout či bodnout, když na ně nechtěně šlápneme nebo jinak ohrozíme? A tak jsme se v pátek 21. června vydali na průzkumnou cestu okolo rybníka s taškou plnou otázek, kvízů a obrázků. Po cestě na vhodných stanovištích vždy jeden z nás vylosoval otázku, nad kterou si jednotlivé třídy lámaly hlavy a odpovědi zapisovaly na své karty. A že to nebyly jednoduché otázky! Týkaly se nejen hmyzího společenství, ale i ptáků, savců, obojživelníků i rostlin, které se okolo vody vyskytují. Zato jsme si při závěrečné konfrontaci ověřili, že se toho ještě spoustu musíme o tomto světě dozvědět a že si tuto akci zopakujeme ještě na podzim.

Prales dětem

Spolek Prales dětem vznikl dne 4. června 2009. Sdružuje nadšence, kteří jsou ochotni se podílet na realizaci celé řady činností, např. realizaci projektu Green Life, který se zabývá zejména ochranou deštného pralesa v ekosystému Leuser, činností protipytlácké hlídky Green Patrol v NP Gunung Leuser, organizováním dobrovolnických táborů a aktivit v rezervaci Green Life, vybudováním a následným provozem výchovně vzdělávacího centra Tygří dům u vesnice Batu Katak, včetně výchovy a vzdělávání domorodých dětí, mládeže, průvodců NP Gunung Leuser a turistů, organizování výchovně vzdělávací činnosti v České republice a Indonésii na téma ochrany světového přírodního dědictví pralesů a kriticky ohrožených druhů zvířat a vzdělávání dětí – zejména prostřednictvím přednášek a besed.
My jsme měli příležitost zúčastnit se přednášky o životě v pralese i v naší české přírodě. Viděli jsme, jak fungují fotopasti a k čemu jsou dobré, dozvěděli jsme se, jak i my můžeme přispět k záchraně ohrožených druhů zvířat a tím se zapojit do přímé ochrany nejvýznamnějších ekosystémů. Děkujeme panu Petrovi Coubalovi za nesmírně zajímavou a poutavou přednášku a doufáme, že až vyrosteme, budeme se moci zúčastnit některého z jeho pracovních táborů na Sumatře.

Kde psi pomáhají

Vězeňská služba z Kynšperku nad Ohří si 13.června pro žáky připravila ukázky práce se psy.
V parčíku před školou nám ukázali, jak dokáže pes najít drogy schované nejen v krabičce, ale i v kapse člověka, a při vyhledávání a zneškodňování pachatele jsme ani nedýchali. Oba psi poslouchali své psovody na slovo a bylo vidět, že je jejich práce baví. My jsme zase měli spoustu otázek, z nichž žádná nezůstala bez odpovědi. Ukázky se nám líbily a těšíme se opět na další setkání.