Už víme, jak na to…

Dne 16. ledna 2019 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 5 hodinového semináře
s názvem „Paměť a efektivní učení“ pod vedením lektora Ing. Aleše Procházky.

Žáci se seznámili s moderními poznatky o mozku a paměti a způsobech jejich využití pro snadnější učení. Naučili se paměťové techniky, lepší třídění informací, propojování a systematické ukládání do paměti. Získali vědomosti pro lepší využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení. Rozvíjeli tvořivost a kreativitu pro snadnější učení a řešení problémů. Dále získali informace pro lepší soustředění, uvolnění a relaxaci. Nejvíce jim byla dodána sebedůvěra, že se mohou naučit vše, co chtějí, a že učení může být i zábava.

Seminář byl rozdělený na čtyři části:

  1. Jak pracuje paměť (např. co ví věda o mozku a paměti, základní principy fungování paměti a mozku, jak si zlepšit zapamatování o 100%, co paměti prospívá, co ji škodí
  2. Typologie učícího stylu „Každý se učíme jinak“ (jaký jsem typ na učení, co mi učení usnadní, vhodné strategie učení)
  3. Paměťové techniky (mnemotechniky, postupy pro zapamatování velkých seznamů, čísel, nesourodých dat – technika spojování – paměťové cesty LOCI – akrostika, akronyma – techniky pro zapamatování čísel)
  4. Efektivní poznámky pro snadnější učení (jak si dělat efektivní poznámky, ze kterých se dobře učí, využití myšlenkových map)

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Procházkovi za krásné dopoledne, které bylo nabité informacemi, hrou a velkým zájmem všech účastníků semináře.

 

Mgr. Jiřina Dáňová Mgr. Renáta Drechslerová

Křehká krása

Žáci ZŠ a MŠ Toužim se 17. ledna 2019 zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu ,,MAP Karlovarsko II“ s názvem ,,Podpora polytechniky na ZŠ. Cílem této aktivity je zvýšení kvality výuky technických a přírodovědných oborů na základních školách a zvýšení zájmu absolventů základních škol o technické a přírodovědné obory v rámci dalšího studia.
V rámci této aktivity žáci absolvovali exkurzi do sklárny Moser,a.s., v Karlových Varech. Viděli výrobu křišťálového skla i způsoby jeho dalšího zpracování – foukání, broušení, rytí. Exkurze byla nadmíru zajímavá, podnětná a inspirující a všem se velmi v Moseru líbilo.
Podívejte se

 

Adventní čtení 2018

Vánoční čas už je tu zas!!! Vánoce jako takové máme jen jedny, ale zato v každé rodině v jiném kabátku. Při našem letošním již tradičním adventním čtení si o tom povídáme – kdo jaké doma drží zvyky a tradice, co se kde vaří a peče, co si lidé dávají na stůl (a pod talíř) a další a další. Někdy jsme docela překvapeni zvyky, které jsme předtím neznali a většinou se těšíme na to, že si je na Štědrý večer doma vyzkoušíme. Nejvíce by se nám ale líbilo, kdyby se dal dodržet zvyk pohodových, klidných, spokojených a romantických Vánoc plných sněhu a tichého rozjímání. Tak to zkusme, třeba se to letos povede…
A aby nezůstalo jen u povídání, zaměstnáváme i naše ruce – vyrábíme společně vánoční přáníčka, ozdoby a postavičky – letos jsme si četli o Lucii, která chodí v bílé plachetce po domech, kontroluje děti, zda se dobře chovají a hospodyně, zda mají včas uklizeno, a tak jsme si vyrobili postavičku Lucie. Podívejte se na fotky!
Adventní čtení